WEI-työkalu

Bật hoặc Tắt Tín hiệu âm thanh của Trình tường thuật...

Mặc dù tùy chọn Chỉ mục trải nghiệm Windows đã bị xóa khỏi Thuộc tính hệ thống trong Windows 8.1 trở lên, nhưng vẫn...
Windows 10X Win32 -sovellussäilöt

Đây là cách các ứng dụng Win32 cổ điển sẽ hoạt...

Nếu bạn theo dõi phạm vi phủ sóng của Windows 10X trên Windows247, bạn có thể đã biết rằng phiên bản thiết bị màn...