Thêm thư mục để gửi đến menu - gửi tới menu

Cách thêm thư mục vào menu “Gửi tới” trong Windows 10...

Tùy chọn gửi tới, xuất hiện trong menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải là một trong những tính năng lâu đời nhất trong...
Open-Calendar-app-190720

Cách thêm Lịch Google vào Lịch Windows 10

Để làm cho lịch Google dễ sử dụng, bạn có thể thêm lịch Google vào lịch Windows 10 tích hợp sẵn. Dưới đây...
mở cài đặt thông báo Windows 11

Cách tắt thông báo trong Windows 11

Thông báo có thể gây phiền nhiễu và phân tâm đối với quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là cách tắt...
thêm vpn trong Windows 11

Cách tạo kết nối VPN theo cách thủ công trong Windows...

Windows 11 giúp bạn dễ dàng định cấu hình VPN theo cách thủ công. Dưới đây là các bước để tạo kết nối...